/Emsella_3.jpg

Únik moču po porážke a pri nervových ochoreniach

Únik moču, prípadne aj stolice po porážke / mozgovej príhode / alebo pri iných nervovopsychických ochoreniach / Alzheimerova choroba, aterosklerotická demencia, Parkinsovova choroba , skleróta multiplex /  je spôsobený stratou riadiacej schopnosti nervového systému a stratou koordinácie nervovosvalových spojení medzi nervovým systémom a svalmi panvového dna. Dôsledkom je ochabnutie svalov panvového dna a strata ich funkcie. Podstatou úspešnej liečby je nielen obnovenie svalovej činnosti panvového dna , ale aj obnovenie nervovosvalových spojení medzi CNS a svalmi panvového dna. V procese rehabilitácie panvového dna je dôležité, aby si pacient uvedomil, kde má svaly panvového dna, ako ich môže cvičiť a takisto obnoviť ich silu a kontraktilitu. V tomto procese vieme našim pacientom účinne pomôcť sériou sedení na elektromagnetickej stoličke EMSELLA

Naše pracovisko u každého pacienta vykoná diagnostiku úniku moču a navrhne optimálny spôsob liečby, ktorý obsahuje rehabilitáciu a ak je to potrebné aj farmakoterapiu a zdravotnícke pomôcky / vložky a plienky /.

O čo pri tejto liečbe ?

  1. Po usadení sa na EMSELLU pocítite silné až mimoriadne silné konktrakcie svalov panvového dna.
  2. Vďaka týmto silným sťahom Vášho vlastného svalstva, ktoré za Vás v úvode vykoná EMSELLA si uvedomíte, ktoré svaly treba doma cvičiť.
  3. EMSELLA za Vás vykoná v sérii terapeutických sedení obnovu činnosti a posilnenie svalov panvového dna - zvieračov močovej rúry / zlepšenie držania moču /  a zvieračov konečníka / zlepšenie úniku stolice /.
  4. Liečba je komfortná - stačí sa posadiť na stoličku, netreba sa ani vyzliekať z bežného ošatenia. Stačí si dať dole kabát. Ak máte plienku, túto si treba odložiť a nahradiť ju len tenkou dočasnou vložkou. Ak máte len tenké vložky, tieto si môžete ponechať.
  5. Kúra pozostáva zo 6 sedení , jedno alebo dve sedenia týždenne. Jedno sedenie trvá cca 20 minút. Kúry môžno opakovať bez obmedzení, vzhľadom na to, že nemajú nepriaznivé vedľajšie účinky. 

     

Cenník
Cena liečebnej procedúry 330 €