/GENESIS.jpg

Ťažké poruchy erekcie, keď tabletky na erekciu už nefungujú

Naše pracovisko sa špecializuje na liečbu ťažkých porúch erekcie, kde zlyhali klasické metódy liečby. V liečbe ťažkých porúch používame kombinácie liečív s účinkom ultrazvukovej rázovej vlny. Najčastejšie ide o kombinácie intrakavernóznej aplikácie zmesí vazoaktívnych látok s účinkom ultrazvukových rázových vĺn a perorálnej liečby  a ak to hormonálny stav pacienta vyžaduje tak vedieme aj liečbu hormonálnymi preparátmi. Treba rátať s tým, že ide o liečbu finančne náročnú, ktorá je hradená s prevažnej miery pacientom. Ak je treba zabezpečuje aj liečbu operačnú implantáciou rigídnych alebo inflatabilných protéz renomovaného výrobcu Coloplast-PORGES.