Pre_panov/iStock-974680724.jpg

Rakovina prostaty

Nádorové ochorenia prostaty patria medzi najčastejšie nádorové ochorenia mužov. Naše pracovisko sa venuje : 

  • Včasnej detekcii nádorových ochorení prostaty u mužov v rámci preventívnych prehliadok v rozsahu zdravotného poistenia
  • Rozšírenej diagnostike karcinómu prostaty vysokošpecifickým PCA 3 testom a testom genetickej predispozície na rakovinu prostaty a aj iných nádorových ochorení
  • Komplexnej liečbe pacientov s lokalizovaným karcinómom prostaty a managementom pridružených komplikácií v spolupráci s vybranými klinickými pracoviskami na Slovensku a v zahraničí 
  • Komplexnej liečbe metastatického karcinómu prostaty aj v rámci klinických skúšaní nových liečiv a kompletnému managementu pridružených komplikácií