EP/EP_tit.jpg

Predčasná ejakulácia / výron semena /

je sexuálna dysfunkcia, pri ktorej nie je muž schopný ovládať výron semena až do uspokojenia partnerky, ak táto netrpí sexuálnou poruchou. Termín ejaculatio ante portas označuje ťažkú formu predčasnej ejakulácie, pri ktorej muž ejakuluje ešte pred vniknutím do partnerky. Obvykle pri predčasnej ejakulácii muži ejakulujú pár sekúnd alebo do jednej minúty po vniknutí do pošvy partnerky, čím dochádza k nedostatočnému sexuálnemu zážitku u partnerky. Príčiny predčasnej ejakulácie su vrodené dispozície k tejto poruche, dlhšia abstinencia v pohlavnom živote, krátka uzdička a zápaly močových ciest. Liečba spočíva v operačnom preťatí uzdičky (ak je krátka) alebo obriezke, aplikácii lokálnych anestetík a v psychoterapii. V zložitejších prípadoch su vhodné antidepresíva alebo liečivá im podobné, ktoré predlžujú ejakulačný reflex.

Cenník
Sexuologická konzultácia 100 €
Frenulotómia / preťatie uzdičky / 400 €
Obriezka 700 €