Peyronie/induratio-penis-plastica_ESWT_liecba.jpg

Peyronieho choroba - Induratio penis plastica

Zatvrdnutie a zakrivenie penisu , alebo INDURATIO PENIS PLASTICA alebo PEYRONIEHO CHOROBA je lokalizované ochorenie penisu, pri ktorom vzniká zápalové ložisko obalov toporivých telies penisu. V prvých fázach ochorenia je sprevádzané bolesťou penisu v mieste vznikajúceho plaku . Plak / ložisko lokalizovaného zápalu / postupne tvrdne a ukladajú sa do neho aj kalcifikáty. Toto ochorenie ak sa nelieči môže viesť k zakriveniu penisu alebo iným deformáciám, poruche erekcie a nezriedka k neschopnosti súložiť.

Dôležité je vedieť, že čím skôr sa liečba začne , tým je úspešnejšia, lebo ochorenie sa obvykle dá zastaviť a zabrániť tak deformácii penisu a bolestiam. Pri bolesti penisu, hmatnom zatvrdnutí neváhajte a objednajte sa na vyšetrenie čím skôr, predídete tak deformáciám penisu, bolestiam a impotencii. Pokročilé formy s výraznými deformitami penisu je treba liečiť operačne.

Naše pracovisko používa v konzervatívnej liečbe začínajúcich a ľahších foriem kombináciu metód - rázovú vlnu ESWT a injekčnú liečbu látkami ovplyvňujúcimi zápal alebo enzýmami / kolagenáza /. V prípade ťažkých foriem s výraznými deformitami penisu je obvykle potrebná chirurgická liečba.  Chirurgická liečba je potrebná v prípade výrazného zakrivenia, ktoré nebolo zvládnuté konzervatívnou liečbou. V popredí chirurgických metód je Egydiova technika, potom Stage technika, Nesbitova corpoplastika, excízia plaku a následné použitie graftu. V indikovaných prípadoch spojených s erektilnou dysfunkciou možno využiť aj implantáciu penilných protéz.

Pozrite si princíp liečby indurácie rázovou vlnou :