pre_zeny/INKO_original_482216101.jpg

Operačná liečba inkontinencie moču u žien

Naše pracovisko vykonáva operačnú liečbu stresovej inkontinencie moču u žien.

Únik moču u žien býva spôsobený prevažne dvomi príčinami - mimovoľnými kontrakciami detrusora / urgentná inkontinencia / alebo slabosťou väzivovosvalového aparátu močovej rúry / stresová inkontinencia / alebo kombináciou oboch faktorov. Stresová inkontinencia moču sa prejavuje u žien prevažne pri kašli, smiechu, drepoch, tanci alebo inej činnosti, pri ktorej stúpa tlak v dutine brušnej. Ak je tento tlak vyšší ako uzatvárací tlak v močovej rúre tak dôjde k úniku moču. Nezriedka ženy vyhľadajú pomoc, až keď je problém už naozaj neznesiteľný a moč im uniká aj pri minimálnom pohybe, jemnom kašli. Takýto problém obvykle rieša ženy vložkami, najpv jednou ale nezriedka aj 5 vložkami denne. Pritom problém je jednoducho a účinne riešiteľný tak, aby takto postihnutá žena nemusela vôbec vložky nosiť.

Po komplexnej diagnostike príčiny úniku moču a vyčerpaní konzervatívnych rehabilitačných metód a u ťažkých a stredne ťažkých stupňov inkontinencie, kde efektivita laserovej liečby nie dostatočná pristupujeme k operácii. Operáciu vykonávame v systéme jednodňovej chirurgie. Pacientka je doobeda operovaná a buď odchádza domov ešte v deň operácie alebo na druhý deň ráno. Operácia spočíva v zavedení suburetrálnej pásky a zanecháva len nepatrné asi 8 mm rezy v kožnej ryhe medzi stehnom a ohambím. Efekt je po operácii okamžitý, pacientka je schopná udržať moč prakticky hneď po operácii. Princípom operácie je zaistenie mechanickej opory močovej rúry pomocou suburetrálnej pásky. Túto pásku po operácii nie je vidieť a ani cítiť, je uložená pod močovou rúrou medzi ňou a prednou poševnou stenou. Páska sa behom 2-3 mesiacov plne vhojí a integruje do štruktúr panvového dna. Pooperačný stav obvykle vyžaduje 5-7 dňovú práceneschopnosť, a následne asi 1-3 mesiace nie je vhodná ťažká fyzická práca s dvíhaním ťažkých predmetov. Sexuálny styk je spravidla možný o 2-3 týždne. Operácie vykonáva MUDr. Milan Gajdoš, MPH.

Pre koho je vhodná operácia pre únik moču zavedením suburetrálnej pásky ?

  • Pre ženy, ktorým uniká moč pri kašli, smiechu, drepe, behu, tanci alebo aj ľahšom pohybe / napríklad pri postavení sa zo stoličky / 
  • Pre ženy, ktoré už odrodili svoje potomstvo a nebudú viac rodiť
  • Pre ženy, ktoré už nechcú nosiť vložky pre unikajúci moč
  • Pre ženy, ktoré neboli ožarované / nemali rádioterapiu pre nádor v malej panve /  
  • Pre ženy so stredne ťažkým a ťažkým stupňom inkontinencie

Pozrite si princíp operácie :    https://www.coloplastmd.com/resources/aris-transobturator-sling-surgical-video/