image_282_25_v3.jpeg

Obriezka ( cirkumcízia )

je jednou z najčastejšie vykonávaných operácií vo svete. Na našom pracovisku ju vykonávame bezbolestne, pričom používame najmodernejšie lokálne anestetiká a samovstrebávací šicí materiál, ktoré zabezpečia pacientovi úplný komfort a bezbolestný priebeh výkonu bez potreby následného vyberania stehov. Operáciu vykonáva MUDr. Milan Gajdoš, MPH, ktorý vykonal viac ako 4000 týchto zákrokov.

Obriezka sa vykonáva z rôznych dôvodov. Najčastejšie je to pre fimózu ( zúženú predkožku). Fimóza nie je jediným ochorením, pre ktoré sa robí obriezka. Ďalšími dôvodmi na obriezku sú rôzne ochorenia predkožky, ako napríklad opakované zápaly, bradavice, alebo nádory. Obriezku možno vykonať aj z náboženských alebo estetických dôvodov. 

Muž po obriezke poskytuje sexuálnej partnerke vyšší hygienický štandard, nakoľko nemá na penise kožné záhyby, v ktorých by sa udržiavali choroboplodné baktérie, vírusy alebo plesne.

Dlhodobé skúsenosti a medicínsky výskum priniesli dôkazy o nižšom výskyte rakoviny krčku maternice u žien obrezaných mužov a nižšom výskyte rakoviny penisu u mužov po obriezke.

Obriezku u dospelých vykonávame v miestnom znecitlivení ambulantne, čiže bez hospitalizácie.

Obriezku u detí a u pacientov, ktorí preferujú celkovú anestéziu / umelý spánok / vykonávame v centre jednodňovej chirurgie. Zákroku v umelom spánku musí predchádzať predoperačné vyšetrenie a konzultácia na našom pracovisku.   

Cenník
Obriezka v miestnom znecitlivení 700 €
Obriezka v umelom spánku 1100 €