/detska_fimoza_web.jpg

Obriezka chlapcov

Naše pracovisko vykováva aj obriezku u chlapcov od 3 rokov. Výkon vykováva skúsený lekár detský urológ, ktorý ročne vykonáva cca 200 obriezok v spolupráci s plastickým chirurgom v celkovej anestézii vedenej klinickým anesteziológom. Dieťa je ošetrené na našom pracovisku jednodňovej chirurgie  v bezstresovom prostredí. Na obriezku používame výhradne jemné samovstrebávacie šicie materiály amerického výrobcu. Po výkone v celkovej anestézii po odoznení účinku anestetika si Vášho malého pacienta odveziete domov. Dostávate kompletnú informáciu o ďalšom ošetrovaní penisu po obriezke v domácom prostredí  a telefonický kontakt na operatéra, s ktorým môžete konzultovať prípadné otázky a priebeh hojenia rany

Cenník
estetická obriezka v celkovej anestézii / umelom spánku / 1100 €