Chronicka_prostatitida_/ESWT_prostatitis.jpg

Liečba prostatitídy rázovou vlnou / ESWT /

Liečba spočíva v aplikácii rázovej vlny na oblasť prostaty a trigger pointy panvového dna. Ide o ambulatnú liečebnú kúru 4 sedení ESWT prístrojom. Po aplikácii rázových vĺn dochádza k ústupu bolestí. Metóda ESWT spočíva v aplikácii mimotelových rázových vĺn na kalcifikované jazvy prostaty, na ktoré adherujú baktérie a svalovo-väzivového aparátu panvového dna. Účinkom rázovej vlny dochádza k deštrukcii kalcifikátov, ktoré sú fagocytovateľné leukocytmi a následne ľahšie eliminované vlastným imunitným systémom.

Naše pracovisko vykonáva komplexnú diagnostiku chronickej prostatitídy. Po vylúčení alebo preliečení bakteriálnej formy prostatitídy a po vylúčení nádorov prostaty pristupujeme k použitiu ESWT. Liečba ESWT je účinná u abakteriálnej prostatitídy a na liečbu syndrómu chronických panvových bolestí.

Pozrite si video princípu liečby chronickej prostatitídy.

 

 

 

 

 

Cenník
Kúra ESWT pre chronickú prostatitídu 1200 €