pre_zeny/Prolaplase_original_708230137.jpg

LASEROVÁ liečba vaginálneho prolapsu PROLAPLASE

ProlapLase® - liečba prolapsu orgánov panvového dna / cystokéla, rektokéla, vaginálny prolaps / laserom.

Čo je ProlapLase® ?

Prolaps orgánov panvového dna / cystokéla, rektokéla, vaginálny prolaps / je časté ochorenie postihujúce až 50% žien, ktoré rodili. V minulosti sme mali k dispozícii len dve liečebné možnosti : podporné vaginálne pesary a chirurgické metódy liečby. Obe tieto liečebné modality sú spojené s rôznymi problémami a  nežiadúcimi účinkami liečby. ProlapLase® je nová, inovatívna Er:YAG laserová liečebná neinvazívna alternatíva na liečbu vaginálneho prolapsu. Využíva jemný, neablatívny fototermálny efekt Fotona SMOOTH módu, ktorý spevňuje tkanivá pošvy a vystužuje vaginálny kanál. Publikované klinické štúdie metódu potvrdili ako efektívnu, ľahko vykonateľnú a bezpečnú.

Ako  ProlapLase® účinkuje a ako sa vykonáva?

ProlapLase® liečba je založená na precízne kontrolovanom laserom indukovanom fototermálnom efekte 2940 nm Er:YAG laseru na tkanivá pošvy, ktoré vedú k syntéze nových kolagénových vlákien. Výsledkom neogenézy kolagénu a jeho remodelácie je zúženie a spevnenie vaginálneho kanála bez odstránenia akéhokoľvek tkaniva.  V dôsledku spevnenia a zúženia pošvy dochádza k vymiznutiu prolapsu / cystokély, rektokély /, pretože pošva nadobúda svoju pôvodnú podpornú funkciu v integrite orgánového panvového dna.

Protokol ProlapLase® sa skladá z 3 krokov : Krok 1 : Cirkulárna / 360º / iradiácia celého vaginálneho kanála  Krok 2 : Angulárna iradiácia prolabovanej strany vaginálnej steny / v prípade rektokély zadnej steny, v prípade cystokély prednej steny / Krok 3 : Iradiácia vestibulum vaginae a prolabovanej vaginálnej steny. Obvykle sú potrebné viaceré sedenia / do 4 sedení /, pri ťažších prolapsoch aj viac. Medzi jednotlivými sedeniami sú 6-8 týždňové intervaly.

Výsledky klinických štúdií

Výsledky klinických štúdií prezentované Dr. Ogrinc a Dr. Sencar  dokázali , že laserová liečba je efektívna, bezpečná neinvazívna možnosť liečby vaginálneho prolapsu :

  1. Stupeň prolapsu bol signifikantne redukovaný už po prvom sedení.
  2. Prolaps sa ďalej zlepšoval po ďalších liečebných sedeniach.
  3. Dyskomfort pacientok po liečbe bol minimálny / priemerné VAS skóre bolo 0,4/.
  4. Spokojnosť pacientok bola vysoká / medián 4 na 1-5 stupňovej škále /.
  5. Nevyskytli sa žiadne nežiadúce vedľajšie účinky liečby.

Výhody ProlapLase®  pre pacientky

Dopady a dôsledky procedúry ProlapLase® na organizmus pacientiek je minimálny na rozdiel od invazívnych chirurgických procedúr. Nie je potrebná žiadna predoperačná príprava a ani pooperačné obmedzenia. Pacientky sa môžu okamžite po procedúre vrátiť do svojho bežného života. Ďalšou výhodou  ProlapLase® je to, že ide o metódu bez rezania, bezbolestnú, bez krvácania , bez potreby chirurgického šitia a narkózy. Ide o ambulantnú metódu. Pred procedúrou je vhodné priniesť výsledok preventívneho gynekologického vyšetrenia, nie staršieho ako 6 mesiacov. 

Kto vykonáva procedúru ProlapLase® ?

Liečba ProlapLase® je vykonávaná našimi certifikovanými atestovanými lekármi, ktorí absolvovali študijný pobyt v Laser and Health Academy pod vedením skúsených expertov v laserovej medicínskej technológii. Všetky laserové technológie Fotona majú CE certifikát a liečebný postup ProlapLase® je CE certifikovaný pre liečbu prolapsu orgánov panvového dna.

Cenník
1. sedenie ProlapLase 390 €
2. sedenie ProlapLase 300 €
3. a ďalšie sedenia ProlapLase 300 €