pre_zeny/Inkontilase_rendered.jpg

LASEROVÁ liečba úniku moču INCONTILASE

INCONTILASE - laserová liečba úniku moču u žien

Naše pracovisko je referenčné pracovisko pre laserovú liečbu inkontinencie moču na Slovensku. 

Laserovú liečbu úniku moču u žien vykonávame ambulantne, je nebolestivá a vhodná aj pre pacientky, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu alebo nechcú podstúpiť operačnú liečbu. Najvyššia efektivita sa dosahuje u pacientiek s ľahkým a stredne ťažkým stupňom stresovej inkontinencie / 94% /, dobré efekty so zlepšením sa dosahujú aj u pacientiek so zmiešanou inkontineciou / 68%/  a aj u ťažkých stupňov inkontinencie. U ťažkej inkontinencie moču a zmiešanej inkontinencie moču preto odporúčame naším pacientkám kombinovanú liečbu LASEROM / ovplyvnenie väzivovej zložky / a EMSELLOU / ovplyvnenie svalovej zložky /, kde je efektivita až 96%.  Výhodami tejto metódy sú nebolestivosť, neinvazivita / bez rezania, krvácania a stehov / a ambulantné vykonanie bez potreby hospitalizácie. Procedúra trvá 20-30 minút a nevyžaduje anestézu. Sú potrebné 2-3 sedenia s odstupom 4-6 týždňov. Podstatou účinku je fototermické stiahnutie vaginálnej sliznice a stimuláciu novotvorby kolagénu vo väzive závesného aparátu močovej rúry, čo zabezpečí obnovenie podpory močovej rúry s ústupom inkontinencie. Ide o maximálne bezpečnú a veľmi efektívnu terapiu. Výhodou tejto liečby je aj rejuvenizácia / omladenie / pošvy, zlepšenie zvhlčovania pošvy pri pohlavnom styku a zvýšenie úrovne lokálnej imunity v pošve s nižším počtom vaginálnych infekcií.

https://m.youtube.com/watch?v=nh0HltDIj9c

Na našom pracovisku vykonávajú zákroky naši skúsení lekári - urológovia s dlhoročnou diagnostickou a operačnou skúsenosťou v oblasti inkontinenčnej medicíny, schopní zvládať aj komplikované stavy a formy inkontinencie moču. V portfóliu máme viac ako 2000 úspešne odoperovaných pacientiek s únikom moču. V oblasti laserovej medicíny sa špecializujeme na zákroky v oblasti močových ciest a pohlavných orgánov. 

Cenník procedúry INCONTILASE
Prvé sedenie vrátane diagnostiky a konzultácie  390 €
Druhé sedenie 300 €
Tretie sedenie / ak je potrebné / 300 €
Cenník kombinovanej liečby INCONTILASE + EMSELLA 
Prvé sedenie vrátane diagnostiky a konzultácie  480 €
2. sedenie 300 €
3. sedenie 300 €
4. sedenie 100 €
5. sedenie 100 €
6. sedenie 100 €