STD/STD.jpg

Infekcie močových ciest a pohlavné choroby

Infekcie močových ciest zahŕňajú rad klinických stavov: od asymptomatickej bakteriúrie, cez zápaly predkožky, močovej rúry, močového mechúra, prostaty a semenných mechúrikov, zápaly nadsemenníka a semenníka až po zápaly obličiek nezriedka vedúce k sepse. Infekcie močových ciest sa prejavujú pálením pri močení, bolesťami postihnutej oblasti a nezriedka horúčkou. Sprievodnými znakmi býva aj zmena zápachu a farby moču alebo ejakulátu. Dôležité je odlíšiť komplikované infekcie močových ciest spojené s inými ochoreniami močových ciest / močové kamene, nádory, anomálie močových ciest / a to najmä tie s poruchou odtoku moču, ktoré vyžadujú okrem farmakologickej liečby aj okamžitú deriváciu moču.  

Najčastejšími patogénmi infekcií močových ciest sú E.coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter spp., a Enterokoky. U sexuálne prenosných ochorení dominujú Chlamydia, Ureaplazma, Trichomonas , Neisseria gonorrhoe a Herpes virus simplex.

Diagnostika infekcií močových ciest spočíva vo fyzikálnom vyšetrení pacienta, chemickom, mikroskopickom a mikrobiologickom vyšetrení moču, ejakulátu, sekrétov alebo sterov z močovej rúry. Diagnostika sa u indikovaných pacientov dopĺňa aj o morfologické vyšetrenia močových ciest / ultrasonografia, urografia a CT /. Aj v prípade sexuálne prenosných infekcií je veľmi dôležitá presná mikrobiologická diagnostika zo sterov z močovej rúry, prostatického sekrétu, ejakulátu, alebo moču , vyžadujúca viaceré odbery na rôzne prenosné médiá a sérologická diagnostika protilátok z krvi / zameraná na diagnostiku bežných anaeróbnych a aeróbnych mikroorganizmov, plesní a vírusov , na chlamýdie, ureaplazmy, mykoplazmy, pôvodcu kvapavky - Neisseria gonorrhoe, pôvodcu syfilisu - Treponema pallidum, Human Papiloma vírusu / HPV / - pôvodcu genitálnych bradavíc a u žien jedna z pravdepodobných príčin vzniku rakoviny krčku maternice, vírusov skupiny herpes simplex - pôvodcu genitálneho herpesu , vírusov HIV - pôvodcov AIDS, vírusov infekčných zápalov pečene, Epstein Barrovej vírusu a cytomegalovírusov /. Pri podozrení na sexuálne prenosné ochorenie je dôležité vykonať všetky analýzy na horespomenuté ochorenia, pretože u jedného jedinca sa nezriedka vyskytujú viaceré sexuálne prenosné mikroorganizmy. Nemenej dôležité je aj vyšetrenie sexuálneho partnera / alebo partnerov /.

Liečba infekcií močových ciest spočíva v komplexnej antimikrobiálnej terapii a zabezpečení odtoku moču v prípadoch, kde je to nevyhnutné. Liečba antibiotikami má byť cielená a ak to umožňuje čas a charakter ochorenia, tak presná, podľa výsledku kultivačných vyšetrení a stanovení citlivosti na antibiotiká. Dĺžka antibiotickej liečby závisí jednak od lokalizácie ochorenia / kratšie sa lieči akútny jednoduchý zápal močového mechúra, dlhšie sa lieči chronická bakteriálna prostatitída / a jednak od charakteru choroby / akútne a chronické ochorenia / a aj od vyvolávajúceho mikroorganizmu / pri liečbe tubekulózy obličiek treba rátať s mesiacmi liečby /. Chirurgická liečba nastupuje v prípade komplikácií, porúch odtoku moču a v prípade vzniku abscesov.   

Na našom pracovisku vykonávame komplexnú diagnostiku sexuálne a nesexuálne prenášaných infekcií :

  1. Kultivácie moču na bežné patogénne mikroorganizmy
  2. Špeciálne stery z močovej rúry, pošvy a krčku maternice na chlamýdie, ureaplazmy, mykoplazmy, kvapavku.
  3. Špecializované stery na genotypizáciu papilomavírusov / HPV /
  4. Sérologickú diagnostiku syfilisu, chlamýdiovej infekcie, cytomegalovírusovej infekcie,HIV - infekcie / AIDS /, EB vírusov a hepatitíd.