Hydrokela/Hydrokela_1234.jpg

Hydrokéla, vodný pruh, zväčšený semenník

sú pomenovania pre ochorenie semenníka muža, pri ktorom sa v dôsledku chorobného hromadenia tkanivovej tekutiny zväčší semenník alebo obsah mieška. Ide väčšinou o neestetický a nezriedka aj fyzicky obťažujúci stav. Diagnostika spočíva vo fyzikálnom pohmatovom vyšetrení, sonografii mieška a v prípade potreby vyšetrení nádorových markerov. Liečba spočíva v operačnom odstránení. Operáciu vykonávame v našom centre jednodňovej chirurgie buď v miesnom znecitlivení alebo v celkovej anestézii / umelom spánku /. Operácia vodného pruhu trvá obvykle 10 minút. Po operácii pacient odchádza v deň operácie domov. Stav nevyžaduje pobyt v nemocnici. V prípade operácie v umelom spánku pacient absolvuje interné predoperačné vyšetrenie. Pred operáciou je potrebné si oholiť miešok a priniesť si so sebou tesné slipy alebo suspenzor. Operácia obvykle vyžaduje následnú 2-5 dňovú práceneschopnosť podľa charakteru práce pacienta. Operácia hydrokély má dobrý estetický efakt, semenník je po operácii plne funkčný a veľkosťou opäť normálny. V individuálnych prípadoch, ak pacient z rôznych dôvodov nemôže absolvovať operačnú liečbu alebo potrebuje okamžite zmenšiť obsah mieška, je možné vykonať punkciu hydrokély s odsatím tekutiny , čo má okamžitý efekt, ale obvykle do niekoľkých týždňov dochádza k doplneniu tekutiny do hydrokély. V našom centre vykonávame aj operačnú liečbu aj punkcie hydrokély.