/LSTC-ED-Scheme__1_.jpg

Erektilná dysfunkcia, porucha stoporenia

je nedostatočné alebo úplne chýbajúce stoporenie pohlavného údu, ktoré sťažuje alebo znemožňuje uskutočnenie pohlavného styku. Porucha stoporenia môže byt spôsobená telesnou chorobou ( v 80% prípadov ) alebo môže mať psychogénny pôvod ( v 20% prípadov ). Každé ochorenie, ktoré poškodzuje nervový a cievny systém, môže poškodiť aj schopnosť stoporenia pohlavného údu. Najčastejšie sú to ochorenia ako cukrovka, vysoký krvný tlak, ateroskleróza,skleroza multiplex, stavy po operáciách hrubého čreva, prostaty, stavy po úraze miechy, ťažké ochorenia obličiek, depresie. Erektilná schopnosť môže byť poskodzovaná fajčením, nadmernou konzumáciou alkoholu a omamých látok. V diagnostike sa zameriavame na komplexné posúdenie zdravotného stavu muža so zameraním na vylúčenie ochorení, ktoré môžu podmieniť poruchu erekcie, vyšetrenie hladín sexuálnych hormónov a posúdenie stavu prostaty a cievneho systému.

V prvej línii liečby porúch erekcie sa uplatňujú lieky, uživané v podobe tabliet alebo gélov. Ide o lieky s obsahom sildenafilu, tadalafilu, vardenafilu alebo avanafilu alebo prostaglandínov. V prípade ich neúčinnosti alebo slabého efektu sa využívajú lieky druhej línie.

V druhej línii  sú injekčné preparáty, ktoré sa podávaju injekčne do toporivých telies penisu. Ide o liečivá, ktoré zabezpečia dostatočné prekrvenie toporivých telies penisu, čo potom zabezpečí dostatočne tuhú erekciu na penetráciu. Pacienta pri návšteve u nás presne naučíme ako si injekciu aplikovať.

Poslednou možnosťou liečby porúch erekce je implantácia protéz penisu.  

Novou metódou liečby je terapia rázovými vlnami / LSTC - Linear Shockwave Tissue Coverage /. 

Rázová vlna je extrémne silný impulz, ktorý sa šíri formou kmitajúcej vlny. Akustické rázové vlny sú šokové vlny charakteristické kolísavou zmenou tlaku, vysokou amplitúdou a neperiodicitou.

Vlny prenášajú energiu z miesta vzniku do vzdialených oblastí. Akustické rázy prenikajú do tela bez akéhokoľvek poškodenia kože a pre terapiu ich používame niekoľko tisíc.

Aplikácia lineárnej rázovej vlny nízkej intenzity vyvolá novotvorbu ciev a významne zlepší krvné zásobenie penisu. Vďaka nej opäť dosiahnete kvalitnú erekciu.

Erekciu liečime pomocou novej generácie prístrojov s lineárnou sondou, vďaka ktorým terapia pôsobí po celej dĺžke penisu. To je hlavná výhoda oproti starším metódam, ktorých úspešnosť je iba polovičná. Vďaka novej technológii je naša liečba úspešná až v 78,8 % prípadov.

PODROBNOSTI O LIEČBE

  • absolvujete 4 sedenia
  • každé sedenie trvá 15 minút
  • liečba je bezbolestná a neinvazívna
  • nemá vedľajšie účinky
  • nie je potrebná anestézia

Pozrite si ako prebieha liečba: https://www.youtube.com/watch?v=_Ed0aUgM9Js

warning

Objednajte sa k nám na komplexnú diagnostiku a účinnú liečbu porúch erekcie na čísle:  0915 422 220.