/ISIRIS_1.png

Cystoskopia jednorazovým cystoskopom

Naše pracovisko je prvým urologickým pracoviskom na Slovensku umožňujúceho pacientom absolvovať cystoskopiu jednorazovým flexibilným cystoskopom.

CYSTOSKOPIA je endoskopická vyšetrovacia metóda na vyšetrenie dutiny močového mechúra a močovej rúry. Slúži na diagnostiku kameňov močového mechúra, zápalových, nádorových a vrodených ochorení močového mechúra a močovej rúry. Pri vyšetrení možno vykonať aj niektoré liečebné zásahy , ako napríklad odstránenie kameňov , alebo extrakciu stentov. Podľa použitej technológie možno cystoskopy rozdeliť na rigídne / kovové tuhé trubice s nízkym komfortom pre pacienta /, flexibilné optické / ohybné trubice s vyšším komfortom pre pacienta a nižšou kvalitou zobrazenia /, flexibilné elektronické / ohybné trubice s vyšším komfortom pre pacienta a vyššou kvalitou zobrazenia /. Všetky spomenuté cystoskopy sa používajú opakovane po reprocessingu, to znamená po mechanickej očiste s následnou dezinfekciou podľa metodického pokynu ministerstva zdravotníctva. Úhrady zdravotnými poisťovňami pre zmluvné zdravotnícke zariadenia sú nastavené na najlacnejšie rigídne cystoskopy. Najnovším / i keď najdrahším / spôsobom ako vykonať cystoskopické vyšetrenie je CYSTOSKOPIA JEDNORAZOVÝM FLEXIBILNÝM ELEKTRONICKÝM CYSTOSKOPOM.  Cena vyšetrenia je 900 Euro. Ide o vyšetrenie s najvyšším komfortom pre pacienta nielen tým, že ide o vyšetrenie mäkkou ohybnou plastovou sondou ale aj tým, že inštrument je sterilný a jednorazový. To znamená, že nebol použitý na iného pacienta, čiže nehrozí prenos žiadnej infekcie z pacienta na pacienta.

RIZIKOM cystoskopie je zavlečenie infekcie do močového mechúra alebo močovej rúry pri nesprávne vykonanej dezinfekcii cystoskopu. Tomuto je možné sa vyhnúť použitím jednorazového cystoskopu. Jednorazovým flexibilným cystoskopom možno extrahovať aj stenty z močovodov. 

Naše pracovisko umožňuje pacientom vybrať si, akým cystoskopom si prajú vykonať toto vyšetrenie. 

Na vyšetrenie jednorazovým flexibilným cystoskopom je potrebné sa vopred objednať. Termín Vám obvykle poskytneme do 14 dní. Cystoskopiu jednorazovým cystoskopom poskytujeme na pracovisku v Bratislave aj v Piešťanoch.

Cenník
Cystoskopia jednorazovým cystoskopom 900 €
Cystoskopia jednorazovým cystoskopom v celkovej anestézii 1100 €