Chronicka_prostatitida_/ESWT_P.jpg

Chronická prostatitída, syndróm chronických panvových bolestí

Chronická prostatitída je nielen ochorením starších mužov ale aj mladších vekových skupín.

Existuje viacej foriem prostatitídy: 

  1. Akútna bakteriálna prostatitída. Je vyvolaná baktériami a prejavuje sa akútnymi príznakmi , ako sú  zimnica a horúčka, bolesť spodnej časti chrbta, podbruška, hrádze, pálením pri močení až neschopnosťou sa vymočiť. 
  2. Chronická bakteriálna prostatitída je tiež vyvolaná baktériami, ale má zdĺhavý priebeh a jej príznamkmi sú bolesti v podbrušku a hrádze, občasné pálenie pri močení, nechuť do sexu a nezriedka aj porucha erekcie. 
  3. Syndróm chronických panvových bolestí je najčastejšou formou prostatitídy. Má zdĺhavý priebeh, ale bez prítomnosti infekcie. Môže byť zápalová alebo nezápalová. Prejavuje sa podobne ako chronická bakteriálna  prostatitída a to najmä bolesťami na hrádzi, v semenníkoch, v pohlavnom úde a v oblasti močového mechúra, bolesťami pri močení a ejakulácii. Ochorenie má obdobia zlepšenia a zhoršenia. 
  4. Asymptomatická zápalová prostatitída je bezpríznakové ochorenie, ktoré sa náhodne zistí pri urologickom vyšetrení, alebo pri biopsii prostaty.

Diagnostika prostatitídy spočíva v dôkladnej anamnéze, vyšetrení moču, exprimátu prostaty, ejakulátu, pohmatovom vyšetrení prostaty a ultrasonografickom vyšetrení.

Liečba prostatitídy spočíva v aplikácii antibiotík / v prípade bakteriálnej prostatitídy / , nesteroidných analgetík, alfablokátorov, fytopreparátov, antimuskariník a aplikácii tepla. Vysoko účinnou metódou liečby chronickej prostatitídy je ESWT / liečba rázovou vlnou / . ESWT  používame na našom pracovisku ako prvé pracovisko na Slovensku.  Chronická prostatitída / abakteriálna / a syndróm chronických panvových bolestí sú optimálne indikácie na liečbu rázovou vlnou. Metóda ESWT spočíva v aplikácii mimotelových nárazových vĺn na kalcifikované jazvy prostaty, na ktoré adherujú baktérie. Účinkom rázovej vlny dochádza k deštrukcii kalcifikátov, ktoré sú fagocytovateľné leukocytmi a následne ľahšie eliminované vlastným imunitným systémom. Liečba je ambulatná, nevyžaduje hospitalizáciu. Pacient u nás absolvuje sériu 4 sedení .

Pozrite si princíp liečby chronickej prostatitídy metódou ESWT :