Pre_panov/iStock-1072755964.jpg

Choroby penisu

Najčastejším ochorením penisu je fimóza. Pri fimóze sa nedá zúžená predkožka pretiahnuť cez žaluď penisu. Riešením je obriezka.

Parafimóza je stav, pri ktorom sa predkožka, stiahnutá cez žaluď nedá vrátiť späť do pôvodnej polohy. Stav vyžaduje čo najrýchlešiu repozíciu predkožky a následne po ukľudnení predkožky je vhodné vykonať obriezku.

Peyronieho choroba / induratio penis plastica / je ochorením mužov stredného a vyššieho veku, pri ktorom sa vytvárajú tuhé väzivové a nezriedka až zvápenatené pláty telesa penisu, ktoré spôsobujú jeho chorobné zakrivenie, bolestivé stoporenie a až nemožnosť vykonať pohlavný styk. Ochorenie sa lepšie lieči v počiatočnom štádiu, vo fáze tvorby plátov. Na liečbu používame ultrazvukovú rázovú vlnu - LSTC a lokálne injekcie steroidov alebo enzýmov do zatvrdlín. V pozdných štádiách ochorenia pri ktorých nie je možný ani pohlavný styk je vhodná operačná liečba.

Priapizmus je neželaná a obvykle dlhotrvajúca erekcia bez pohlavného vzrušenia. Ide o náhlu príhodu v urológii, ktorá vyžaduje rýchle riešenie. Prvou pomocou je odsatie krvi z toporivých telies penisu hrubou ihlou, niektoré druhy a príčiny priapizmu ale vyžadujú aj ďalšie riešenia. Pri tejto príhode čo najrýchlešie vyhľadajte urológa, ktorý zabezpečí liečbu.

Stenóza uretrálneho ústia / zúženie ústia močovej rúry / sa prejaví zúžením močového prúdu a potrebou vytláčať moč. Zistíme ju kalibráciou. Riešením je operačné rozšírenie vyústenia močovej rúry, meatotómia, čo je možné vykonať aj ambulantne, bez potreby pobytu v nemocnici.

Nádory penisu sú závažným i keď naštiastie zriedkavým ochorením, ktoré sa prejavujú zatvrdnutím alebo zvredovatím penisu. Ak máte podozrenie a nahmatáte si zatvrdnutie penisu vyhľadajte ihneď urológa.