Urológia

Zmena pohlavia z muža na ženu

Zmena pohlavia z muža na ženu

Naše pracovisko vykonáva v rámci konverzie pohlavia z muža na ženu operačný výkon potrebný na odstránenie zdroja mužského hormónu testosterónu - obostrannú orchiektómiu. K tomuto výkonu je potrebné doložiť odporúčanie od psychiatra sexuológa. Po komplexnom urologickom vyšetrení a spísaní žiadosti výkon vykonávame v priestoroch superseptických operačných sál pracoviska www.prochirurgia.sk.