Urológia

Sterilizácia muža (vazektómia, vazektomia, vasektomie, vasectomy)

Sterilizácia muža (vazektómia, vazektomia, vasektomie, vasectomy)

Sterilizácia muža (vazektómia)

 je antikoncepčná metóda vhodná pre mužov, ktorí už majú svoje reprodučné obdobie dokončené, alebo inak povedané už majú deti a rozhodli sa už neplodiť ďalšie. Rozhodnúť sa pre sterilizáciu je zodpovedný krok, ku ktorému po zrelej úvahe pristupujú muži žijúci vo viacdetnom manželstve po dôkladnej porade s partnerkou. Sterilizácia muža sa vykonáva ambulantne v miestnom znecitlivení 5 mm rezom v hornej polovici mieška, na rozdiel od sterilizácie ženy, ktorá vyžaduje celkovú anestéziu a vyžaduje pobyt v nemocnici. Po odnažení semenovodu operatér jeho následným prerušením zablokuje cestu spermií zo semenníkov do semenných mechúrikov. Výsledkom mužskej sterilizácie je absencia spermií v ejakuláte. Sterilizovaný muž môže riadne pokračovať vo svojom sexuálnom živote, jediným rozdielom je produkcia ejakulátu bez spermií, ktorý má asi o 1/3 menší objem ako ejakulát pred sterilizáciou. Erekcia ani hormonálne funkcie muža nie sú sterilizáciou dotknuté. Výhodou mužskej sterilizácie je jej jednoduchosť, bezbolestnosť, možnosť ambulantného prevedenia a nízke finančné náklady v porovnaní so ženskou hormonálnou antikoncepciou alebo bariérovou antikoncepciou. Jej nevýhodou je jej ireverzibilita, t.j. relatívne ťažké obnovenie priechodnosti semenovodu, ak by sa muž rozhodol v budúcnosti splodiť ďalšie dieťa. Preto ju odporúčame len mužom, ktorí už deti majú a v budúcnosti už neplánujú ďalšie potomstvo, alebo inak povedané svoju reprodukčnú funkciu už majú naplnenú. Samotný výkon je bezbolestný, ambulantný a nevyžaduje následnú práceneschopnosť. Po výkone sa kontroluje u daného jedinca spermiogram 2-krát a až po 2 spermiogramoch s nulovým výskytom spermií je možné hovoriť o dokončenej sterilizácii. Naše pracovisko vykováva ročne 150 vazektómií. Cena vazektomie / operačného výkonu /  je 300 Euro. Cena vazektómie s dvomi kontrolnými vyšetreniami ejakulátu je 400 Euro.