Urológia

Centrum jednodňovej chirurgie

Centrum jednodňovej chirurgie

 

Operačné výkony vykonávame v našom centre jednodňovej chirurgie. Centrum jednodňovej chirurgie je špičkovo vybavené pracovisko s najvyšším stupňom chirurgickej čistoty zariadené aj na vykonávanie implantácií. Pri vyšetrení na našich pracoviskách s Vami dohodneme presný termín operačného zákroku a Vašu prípravu na operáciu. V centre jednodňovej chirurgie najčastejšie vykonávame operácie pre inkontinenciu moču, operácie hydrokély a spermatokély, obriezky v lokálnej aj celkovej anestézii, obriezky detí nad 5 rokov, implantácie testikulárnych protéz, kozmetické a estetické výkony, orchiektómie, orchiopexie, biopsie prostaty a cystoskopie v celkovej anestézii. Prezrite si naše centrum jednodňovej chirurgie tu : www.prochirurgia.sk