Urológia

Únik moču po porážke

Únik moču po porážke

Únik moču, prípadne aj stolice po porážke / mozgovej príhode / je spôsobený stratou riadiacej schopnosti nervového systému a stratou koordinácie nervovosvalových spojení medzi nervovým systémom a svalmi panvového dna. Dôsledkom je ochabnutie svalov panvového dna a strata ich funkcie. Podstatou úspešnej liečby je nielen obnovenie svalovej činnosti panvového dna , ale aj obnovenie nervovosvalových spojení medzi CNS a svalmi panvového dna. V procese rehabilitácie panvového dna je dôležité, aby si pacient uvedomil, kde má svaly panvového dna, ako ich môže cvičiť a takisto obnoviť ich silu a konktraktilitu. V tomto procese vieme našim pacientom účinne pomôcť sériou sedení na elektromagnetickej stoličke EMSELLA

O čo pri tejto liečbe ?

1. Po usadení sa na EMSELLU pocítite silné až mimoriadne silné konktrakcie svalov panvového dna.

2. Vďaka týmto silným sťahom Vášho vlastného svalstva, ktoré za Vás v úvode vykoná EMSELLA si uvedomíte, ktoré svaly traba doma cvičiť.

3. EMSELLA za Vás vykoná v sérii terapeutických sedení obnovu činnosti a posilnenie svalov panvového dna - zvieračov močovej rúry / zlepšenie držania moču /  a zvieračov konečníka / zlepšenie úniku stolice /.

4. Liečba je komfortná - stačí sa posadiť na stoličku, netreba sa ani vyzliekať z bežného ošatenia. Stačí si dať dole kabát. Ak máte plienku, túto si treba odložiť a nahradiť ju len tenkou dočasnou vložkou. Ak máte len tenké vložky, tieto si môžete ponechať. 

5. Treba abcolvovať kúru 6 sedení , jedno alebo dve sedenia týždenne. Jedno sedenie trvá cca 20 minút. 

Cena liečebnej kúry je 600 Euro. Nie je hradená zo zdravotného poistenia. 

Objednajte sa pracovisko Bratislava : 0915 422 220, pracovisko Piešťany : 0948 770 111