Urológia

Ultrasonografia brucha Piešťany

Ultrasonografia brucha Piešťany

MUDr. Janka Čačíková je internistka, ktorá sa venuje abdominálnej sonografii. Na našom pracovisku v Piešťanoch vykonáva ultrasonografické vyšetrenia brucha pre všetky medicínske odbory na základe vyžiadania pacienta alebo jeho ošetrujúceho obvodného lekára, internistu, chirurga, onkológa alebo iného špecialistu.   

Na USG brucha sa objednávajte na čísle 0948 770 111.

Garantujeme Vám vyšetrenie do 48 hodín počas pracovných dní.