Urológia

Ťažké poruchy erekcie, keď tabletky na erekciu už nefungujú

Ťažké poruchy erekcie, keď tabletky na erekciu už nefungujú

Naše pracovisko sa špecializuje na liečbu ťažkých porúch erekcie, kde zlyhali klasické metódy liečby. V liečbe ťažkých porúch používame kombinácie liečív s účinkom ultrazvukovej rázovej vlny. Najčastejšie ide o kombinácie intrakavernóznej aplikácie zmesí vazoaktívnych látok s účinkom ultrazvukových rázových vĺn a perorálnej liečby  a ak to hormonálny stav pacienta vyžaduje tak vedieme aj liečbu hormonálnymi preparátmi. Treba rátať s tým, že ide o liečbu finančne náročnú, ktorá je hradená s prevažnej miery pacientom. Ak je treba zabezpečuje aj liečbu operačnú implantáciou rigídnych alebo inflatabilných protéz renomovaného výrobcu Coloplast-PORGES.