Urológia

Preventívna prehliadka v urológii

Aký má význam preventívna prehliadka ? 

Významom urologickej preventívnej prehliadky je predovšetkým včasné odhalenie nádorových ochorení prostaty u mužov. Jej výsledkom je ale nezriedka aj prvý kontakt pacienta s urológom a komunikácia aj iných problémov spojených s obličkami, močovými cestami, pohlavnými orgánmi pacienta a jeho sexualitou.  

Kto má ísť na preventívnu prehliadku k urológovi a čo je obsahom prevetívnej prehliadky u urológa ?

Tu citujeme presne zákon : 

Obsah: Kompletná preventívna urologická prehliadka zahŕňa: fyzikálne vyšetrenie, palpačné vyšetrenie prostaty per rektum, palpačné vyšetrenie semenníkov, ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, kreatinín, PSA. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku. Ak sa v kalendárnom roku majú vykonať dve preventívne prehliadky (preventívna starostlivosť o dorast a dospelých, preventívna gynekologická prehliadka, preventívna urologická prehliadka), laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú len raz. Lekár, ktorý vykonal preventívnu prehliadku ako prvý, má povinnosť poskytnúť výsledky laboratórnych vyšetrení ďalšiemu lekárovi.
Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia
Okruh poistencov:

muži od 50. roku veku; muži od 40. roku veku s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve

Periodicita:

raz za tri roky; raz za tri roky nad 40 rokov veku s hodnotami PSA menšími alebo rovnými ako 1,0 ng/ml v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve alebo raz za dva roky nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 1,1 ng/ml – 2,5 ng/ml v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve alebo raz za jeden rok vo veku nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 2,6 ng/ml – 4,0 ng/ml s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve.

Čo ak má môj otec alebo brat rakovinu prostaty ? Môžem prísť k urológovi na vyšetrenie ?  

Áno môžete a je to naozaj vhodné. V prípade pozitívnej rodinnej anamnézy máte nárok na preventívne vyšetrenie zo zdravotného poistenia po 40 ke 1 x za 3 roky ak je s PSA menšie ako 1,0 ng/ ml , jeden krát za 2 roky ak je s PSA medzi 1,1 -2,5 ng /ml a jeden krát za 1 rok ak je s PSA vyššie ako 2,5 ng /ml.

Ak si chcete vedieť, či máte zvýšené genetické riziko k vzniku rakoviny prostaty a dokonca aj niektorých iných nádorových ochorení, môžete si dať u nás urobiť test genetickej predispozície. Tento test nie je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistencia.

Dá sa zistiť, či som náchylný na rakovinu prostaty ? Či mám k nej genetické predpoklady ? 

Áno, dá sa to zistiť. Môžete si u nás dať urobiť test genetickej predispozície na rakovinu prostaty. Tento test nie je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistencia.

Mám sa báť prevetívnej prehliadky u urológa ?  

Určite nie, najbolestivejšou časťou prehliadky je jeden odber krvi zo žily. Môžete ho absolvovať aj vleže, ak sa bojíte, že odpadnete. Tak veľmi obávané vyšetrenie prostaty prstom cez konečník vôbec nebolí, lekár si na prst natrie gél, ktorý zabezpečí dobrú lubrikáciu a bezbolestnosť výkonu.