Urológia

Medicínsko-ekonomický rozbor / MER /

Naše pracovisko vykonáva medicínsko-ekonomické rozbory / MER / zdravotníckych pomôcok a špeciálnych zdravotníckych materiálov v odbore urológia, gynekológia, všeobecná chirurgia a gastroenterológia v prospech komerčných obchodných organizácií a štátnych autorít. V prípade ak máte záujem o konzultáciu s našimi lekármi a farmaceutmi odošlite nám e-mailom na adresu seqr@stonline.sk druh zdravotníckej pomôcky alebo špeciálneho zdravotníckeho materiálu ku ktorému máte záujem vypracovať MER a kontakt na Vás. Následne Vás budeme kontaktovať.