Urológia

MUDr. Marek Gojdič

 

Na pracovisko v Piešťanoch sa objednajte na 0948 770 111.

MUDr. Marek Gojdič sa venuje problematike operačnej liečby v urológii, uroonkológii a problematike transplatácii obličiek pod vedením Dr.h.c. prof. MUDr. Jána Brezu, DrSc., MHA, na svojom domovskom pracovisku Urologickej klinike LFUK a SZU s Centrom pre transplantácie obličiek, Univerzitnej nemocnice akad. Dérera, Kramáre Bratislava