Urológia

MUDr. Janka Čačíková

MUDr. Janka Čačíková je internistka, ktorá sa venuje abdominálnej sonografii. Na našom pracovisku vykonáva ultrasonografické vyšetrenia brucha pre všetky medicínske odbory na základe vyžiadania pacienta alebo jeho ošetrujúceho obvodného lekára, internistu, chirurga, onkológa alebo iného špecialistu.   

Na USG brucha sa objednávajte na čísle 0948 770 111. Garantujeme Vám vyšetrenie do 48 hodín počas pracovných dní.