Urológia

Inkontinencia moču, únik moču u žien

Inkontinencia moču, únik moču u žien

Naše pracovisko poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu úniku moču u žien

 K úspešnej liečbe inkontinencie moču je potrebná presná diagnostika, z ktorej vyplynie následná liečba inkontinencie moču. V diagnostike príčin úniku moču používame dotazníkové metódy, fyzikálne vyšetrenie, analýzu moču, sonografické vyšetrenie a komplexné urodynamické vyšetrenie na najmodernejšom prístrojovom vybavení. 

Aké sú typy úniku moču a ako ich liečiť ?

Stresová inkontinencia moču , je typ úniku moču pri ktorej únik nie je spojený s výrazným nutkaním ale skôr s kašľom, smiechom, postavením sa zo stoličky alebo iným pohybom spojeným s brušným lisom. Naše pracovisko zabezpečuje najmodernejšiu laserovú liečbu a takisto aj operačnú liečbu úniku moču u žien.

Laserovú liečbu úniku moču u žien vykonávame ambulantne, je nebolestivá a vhodná aj pre pacientky, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu alebo nechcú podstúpiť operačnú liečbu. Najvyššia efektivita sa dosahuje u pacientiek s ľahkým a stredne ťažkým stupňom stresovej inkontinencie / 94% /, dobré efekty so zlepšením sa dosahujú aj u pacientiek so zmiešanou inkontineciou / 68%/  a aj u ťažkých stupňov inkontinencie.  Výhodami tejto metódy sú nebolestivosť, neinvazivita / bez rezania, krvácania a stehov / a ambulantné vykonanie bez potreby hospitalizácie. Procedúra trvá 20-30 minút a nevyžaduje anestézu. Sú potrebné 2-3 sedenia. Podstatou účinku je fototermické stiahnutie vaginálnej sliznice a väzivových vlákien závesného aparátu močovej rúry so stimuláciou kolagenézy v závesnom aparáte močovej rúry, čo zabezpečí obnovenie podpory močovej rúry s ústupom jej hypermobility a následnej inkontinencie. Ide o maximálne bezpečnú a veľmi efektívnu terapiu. Výhodou tejto liečby je aj rejuvenizácia    / omladenie / pošvy, zlepšenie zvhlčovania pošvy pri pohlavnom styku a zvýšenie úrovne lokálnej imunity v pošve s nižším počtom vaginálnych infekcií.  Princíp liečby si pozrite na videu :  https://m.youtube.com/watch?v=nh0HltDIj9c

Operačná liečba úniku moču : Naše pracovisko sa špecializuje na vykonávanie minimálne invazívnej operácie inkontinencie žien implantáciou suburetrálnej pásky . Zákrok vykonávame v našom centre jednodňovej chirurgie. Zákrok trvá obvykle 15 minút a pacientka odchádza v deň operácie domov. Výkon nevyžaduje pobyt v nemocnici. Zákrok sa vykonáva jedným rezom veľkosti  5 mm v kožnej ryhe, tak aby nezanechal žiadnu stopu. Z analýzy výsledkov vyšetrenia mikrobiálnej kontaminácie vykonanej Úradom Verejného Zdravotníctva v Bratislave vyplýva, že operačné sály v našom zdravotníckom zariadení dosiahli najvyššiu triedu čistoty M 3,5, čo vytvára priestor na implantácie a kvalitné výsledky našich operácií bez následných zápalov. Prezrite si naše centrum jednodňovej chirurgie na www.prochirurgia.sk.

Urgentná inkontinencia moču je typ úniku moču, s ktorým je spojené výrazné nutkanie na močenie, bolesti v podbrušku a nočné močenie / noktúria /. Kľúčovou je kombinovaná liečba pomocou liekov / antimuskariniká /, biofeedbackom a úprava životosprávy. Naše pracovisko ako prvé na Slovensku poskytuje liečbu prístrojom UROSTYM, pomocou ktorého za využitia biofeedbacku a elektrostimulácie dochádza k zlepšeniu činnosti a koordinácie svalov panvového dna.

Ak Vás trápi únik moču, neovládateľné nutkanie na močenie a nočné močenie objednajte sa na vyšetrenie na čísle : 0915 422 220