Urológia

ESWT - liečba prostatitídy rázovou vlnou

ESWT - liečba prostatitídy rázovou vlnou

ESWT - liečba chronickej abakteriálnej prostatitídy a syndrómu panvových bolestí rázovou vlnou :

Liečba spočíva v aplikácii rázovej vlny na oblasť prostaty a trigger pointy panvového dna. Ide o ambulatnú liečebnú kúru 4 sedení ESWT prístrojom.  Po aplikácii rázových vĺn dochádza k ústupu bolestí . Metóda ESWT spočíva v aplikácii mimotelových rázových vĺn na kalcifikované jazvy prostaty, na ktoré adherujú baktérie a svalovo-väzivového aparátu panvového dna. Účinkom ultrazvukovej vlny dochádza k deštrukcii kalcifikátov, ktoré sú fagocytovateľné leukocytmi a následne ľahšie eliminované vlastným imunitným systémom. 

Liečba nie je hradená poisťovňou. Objednajte sa na čísle : 0915 422 220