Urológia

Biofeedback

Biofeedback

Účinná liečba bez vedľajších účinkov : chronická prostatitída, inkontinencia moču, dráždivý močový mechúr, neurogénny močový mechúr, syndróm chronických panvových bolastí, dysfunkčné močenie, anorgazmia, frigidita, erektilná dysfunkcia, retardovaná ejakulácia a anejakulácia.

Biofeedback v urológii je účinná rehabilitačná metóda na upevnenie správnych reflexných mechanizmov pri ochoreniach panvového dna. Liečba spočíva vo spatnoväzobnom liečebnom ovplyvnení a následnom správnom vyladení reflexnej dráhy, ktorá zabezpečuje správnu činnosť panvového dna a jeho orgánov. Ide o účinnú rehabilitačnú metódu pri bolestivej chronickej prostatitíde, syndróme chronických panvových bolestí, úniku moču u mamičiek po pôrode alebo u starších žien pri oslabení svalstva panvového dna a močovej rúry. Úspešne sa používa aj na liečbu porúch orgazmu, retardovanej ejakulácie, chýbajúcej ejakulácie a ako pomocná liečba erektilných porúch Biofeedback je účinnou liečbou syndrómu dráždivého močového mechúra a dysfunkčného močenia.

Pre každú z horespomenutých diagnóz používame špeciálny program, ktorý zabezpečí optimálnu liečbu konkrétneho chorobného stavu.

Liečba spočíva v kontrolovanej elektroliečbe a následnej monitorovanej a riadenej aktivácii jednotlivých skupín svalov panvového dna, ktoré sa zúčastňujú na správnej funkcii močového zvierača a panvového dna u žien a  prostaty a svalov panvového dna u mužov. Liečba je nebolestivá, pacient sa pri nej učí uvoľňovať a následne aktivovať správne svalové skupiny panvového dna. Pri bioffedbacku dochádza k zlepšeniu prekrvenia panvových orgánov, zvýšeniu svalovej sily a schopnosti ovládať orgány panvového dna. Výsledkom liečby je zlepšená kontrola zadržiavania moču, ústup bolestí panvového dna, zlepšenie erekcie a obnova schopnosti dosiahnuť orgazmus.

Kúra je zložená z piatich sedení po 20 minút. Cena jednej kúry závisí na type programu a pohybuje sa od 200 do 400 Euro.   

Hodnotenia

Test hodnotenia

Jozko Tester, 15. máj 2017

Test hodnotenia Test hodnotenia Test hodnotenia Test hodnotenia Test hodnotenia

Test hodnotenia

Jozko Tester, 15. máj 2017

Test hodnotenia Test hodnotenia Test hodnotenia Test hodnotenia Test hodnotenia